Projekt Parcour

zakończony w 2021.Q1

W wyniku realizacji projektu, dzięki zaangażowaniu i przekazywaniu unikalnego know-how poszczególnych partnerów, wspólnych badań i prac rozwojowych, dzięki pracom poszczególnych podmiotów biorących udział w projekcie międzynarodowym, stworzony został prototyp licznik cząstek o wysokiej klasy dokładności ale jednocześnie miniaturowy, o zasilaniu bateryjnym.

Uzyskanie takich parametrów będzie możliwe przy użyciu innego podejścia do czujnika optycznego, niż typowa stosowana metoda rozproszenia światła laserowego. Spójne światło w momencie kontaktu z cząsteczką w komorze pomiarowej tworzy obraz dyfrakcyjny. Dyfrakcja następuje zgodnie z funkcją Bessela i jeśli cząstka znajduje się w środku spójnej wiązki światła, generowany jest symetryczny obraz. Ten obraz zawiera minima i maksima intensywności, które są bezpośrednio związane z wielkością cząstek (poniższy rysunek). W projekcie ParCour zbadamy możliwość użycia tej metody z układem matrycowej fotodiody i diodami LED jako źródłem światła. Fotodiody muszą być zaprojektowane tak, aby móc wykryć maksima i minima obrazu dyfrakcyjnego. Powinno to być zrobione w ciągu kilku μs i przy zastosowaniu odpowiedniego algorytmu analizy. Z tego powodu elektronika musi być zaprojektowana do rozwiązywania funkcji Bessela. Diody LED mogą dać spójności światła w zakresie 10 μm – 100 μm, co wystarcza, aby wielkość mierzonych cząstek wynosiła do 100 μm. Diody LED są w niektórych przypadkach lepsze od diod laserowych, ponieważ są tańsze i dostępne dla wielu długości fali. Zmiana długości fali może umożliwić dokładne analizy wielkości i składu cząstek podczas dalszej analizy sygnału fluorescencji.

Kontakt

Biuro Polska

ul. Zygmunta Vogla 8 (1. piętro)
02-963 Warszawa
office@larslighting.pl

Dane Rejestracyjne

Lars Lighting sp. z o.o.
Ul. Zygmunta Vogla 8
02­-963 Warsaw
NIP 5342502351

Lars Lighting Hiszpania

Lars Lighting SL
Calle Unamuno no 1, Escalera B,
Piso 3, Local 3B,Orihuela Costa, 03189, Alicante, España
office@larslighting.com

Lars Lighting Czechy

Lars Lighting s.r.o.
Ostravská 594/4 Český Těšín,
Czechy
office@larslighting.com

Lars Lighting Stany Zjednoczone

Lars Lighting LLC
804 Derby Course Saint Charles,
IL 60174 United States
office@larslighting.us

Lars Lighting Szwajcaria

Lars Lighting GmbH
Mühlegasse 18 / Gebäude K
6340 Baar
office@larslighting.com

Lars Lighting Tajlandia

Lars Lighting LLC
No. 624/115 Aspace ID, Asoke-Dindaeng Road Dindaeng district Bangkok 10400
tiger.hu@larslighting.com